Rezerwat przyrody Prządki

Rezerwat Prządki im. Henryka Świdzińskiego powstał w 1957 r. Położony jest na pograniczu miejscowości Korczyna i Czarnorzeki, obejmuje powierzchnię ponad 13 ha. Jest to rezerwat przyrody nieożywionej – chroni grupę ostańców skalnych o wysokości ponad 20 m, zbudowanych z gruboziarnistego piaskowca ciężkowickiego, które na skutek erozji posiadają bardzo ciekawe kształty. Wiek geologiczny skał określa się na dolny eocen (55-35 mln lat temu). Charakterystyczną ich cechą jest obecność struktur komórkowych, tj. małych i nieregularnych zagłębień na powierzchni, powstałych w wyniku różnej odporności spoiwa na wietrzenie mechaniczne i chemiczne. Ostańce o niezwykłych kształtach to wg legendy dziewczęta, ukarane przemianą w skały za przędzenie lnu w święto. Stąd też nazwa całego rezerwatu i określenia niektórych skał: Prządka-Matka, Prządka-Baba, itp. Jest to jeden z najciekawszych rezerwatów skalnych w południowo-wschodniej części Polski. Jego zwiedzanie ułatwia szlak turystyczny koloru czarnego biegnący od Zamku Kamieniec w kierunku Suchej Góry.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację