Diabli Kamień

Pomnik przyrody nieożywionej Diabli Kamień położony jest, jak wspomniano, na terenie Magurskiego Parku Narodowego. Prowadzi do niego szlak koloru czarnego, wychodzący z miejscowości Folusz. Początkowo wiedzie drogą wzdłuż wzmiankowanego już potoku Kłopotnica, następnie przekracza go, by piąć się po dość stromym zboczu w górę. Diabli Kamień to zespół sześciu dużych głazów, zbudowanych z tzw. gruboziarnistego piaskowca magurskiego i zlepieńców, które powszechnie występują w warstwach skalnych budujących Beskid Niski. Najwyższa z wychodni osiąga wysokość ponad 10 m. Według legendy diabeł chciał zniszczyć kościół w niedalekim Cieklinie, zrzucając na świątynię potężny głaz pod osłoną nocy. Zamach się nie udał, gdyż o świcie zapiał kogut i diabeł upuścił skalną bryłę, która rozsypała się na mniejsze kawałki w foluskim lesie. Wokół wychodni zamontowano drewniane barierki, ułatwiające poruszanie się, tablice informacyjne, ławki a także pamiątkową pieczątkę Magurskiego Parku Narodowego.

Pobierz aplikację

Geoportal