Kościół pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Chyrowej

, 38-450 Chyrowa
49°31'41"N 21°37'03"E

Łemkowska cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Bogurodzicy została wzniesiona w 1780 r., przynajmniej jej część drewniana, części murowane z łamanego kamienia - prezbiterium i zakrystia - uważane są niekiedy za nieco starsze. 

Bryła świątyni zdominowana jest przez wieżę nad babińcem. Przy bliższym kontakcie łatwo zauważyć, że sylwetka zabytku jest urozmaicona dzięki zastosowaniu załamań połaci dachowych i różnorodnych kształtów dachów, zwieńczonych hełmami z pozornymi latarniami i krytych blachą. Bezpośrednio na terenie cerkiewnym znajdują się także 4 krzyże. Całość otacza murek z kamienia.

We wnętrzu można zobaczyć resztki polichromii oraz piękny, rokokowy ikonostas, datowany na XVIII stulecie. Znajduje się tu również cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Według legendy przybył on z Węgier, w niezwykły sposób, bez jakiejkolwiek ingerencji ludzkiej i pojawił się na jednym z drzew. Uznając, że dokonał się cud, wierni postawili w tym miejscu murowaną kaplicę, która - wg tej opowieści - stanowi obecne prezbiterium rozbudowanej później już z drewna cerkwi.

Świątynia służy obecnie jako kościół rzymskokatolicki, noszący wezwanie Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

Zabytek znajduje się na trasie czerwonego Głównego Szlaku Beskidzkiego z Krynicy do Komańczy. 

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację