Kościół pw. Podwyższenia Krzyża w Dobrej Szlacheckiej

Dobra Szlachecka , 38-503 Mrzygłód
49°38'42"N 22°17'59"E

Zespół cerkiewny w Dobrej Szlacheckiej słusznie uchodzi za jeden z najciekawszych obiektów na całym Szlaku Ikon. W jego skład wchodzi dawna greckokatolicka cerkiew pw. św. Mikołaja (obecnie kościół pw. Podwyższenia Krzyża, filia parafii w Mrzygłodzie) z 1879 r. oraz wieża - dzwonnica bramna z XVII w. Ta ostatnia jest jedynym tego typu zabytkiem w Polsce - ponad bramą umieszczono bowiem dodatkową świątynię.

Wieżę wzniesiono prawdopodobnie w XVII w., a  w XVIII została przebudowana. Składa się ona z trzech kondygnacji: dolna jest murowana z kamienia, na rzucie kwadratu, otynkowana i pobielona, dwie kolejne są drewniane. W środkowej, zrębowej, nakrytej stropem, znajdował się ikonostas w typie archaicznym, który niestety nie przetrwał, zachowały się jednak otwory pod carskie i diakońskie wrota oraz pomieszczenia na ołtarz. Funkcjonowanie tu odrębnej cerkwi (czy ze względu na rozmiar - kaplicy) wiązało się z faktem, że w tradycji wschodniej przy jednym ikonostasie można było sprawować tylko jedną Eucharystię dziennie, druga świątynia pozwalała zatem na odprawianie kolejnego nabożeństwa. Zasady te zniósł dopiero wspomniany synod zamojski z 1720 r., wprowadzając w cerkwiach greckokatolickich ołtarze boczne. W najwyższej kondygnacji, słupowej z izbicą, znajduje się pomieszczenie przeznaczone na dzwony.

Sama cerkiew św. Mikołaja jest również oryginalna, głównie za sprawą wydatnych, baniastych hełmów z pseudolatarniami, przypominających kopuły, opartych na ośmiobocznych tamburach - przy czym najwydajniejszy wieńczy nawę, mniejsze symetrycznie prezbiterium i babiniec. Wystają one ponad wspólny dla wszystkich części świątyni dach.

Wewnątrz znajduje się klasycystyczny, czterostrefowy ikonostas z XIX w., wykonany przez Antoniego i Michała Bogdańskich, ze słynnej rodziny malarzy z Jaślisk. Ci sami artyści wykonali polichromię figuralną.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację