Cerkiew pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Rakowej

, 38-535 Rakowa
49°33'12"N 22°23'45"E (49.553528, 22.395944)

Wieś Rakowa znajduje się na czerwonym szlaku, wiodącym z Sanoka przez pasmo Gór Słonnych, administracyjnie należy do Gminy Tyrawa Wołoska. Istniejąca już w XV w., współcześnie liczy ok. 300 mieszkańców, choć w 1939 r. było ich ponad 1500 - w większości grekokatolików.

Pamiątką po tej kolejnej, objętej wysiedleniami społeczności, jest dawna cerkiew pw. św. Mikołaja (lub Narodzenia NMP), do niedawna użytkowana jako kościół rzymskokatolicki. Została wzniesiona ok. 1850 r., choć niektórzy przesuwają datę jej powstania o pół wieku wcześniej. Tak czy inaczej jest kolejnym przykładem “latynizacji” cerkwi, dość daleko posuniętym, bowiem świątynia z zewnątrz sprawia wrażenie dwudzielnej - wyraźne jest węższe prezbiterium, natomiast babiniec stapia się tu z nawą. Od zachodu dobudowano znacznie węższą wieżę, pod którą znajduje się szeroki, szerszy od nawy przedsionek (ok. 1900 r.). Wieżę wieńczy wąski dach namiotowy, zwieńczony pozorną latarnią, z kolei nad kalenicę nawy wyrasta obszerniejsza, lecz niezbyt kształtna baniasta wieżyczka z latarnią.

Na wieży znajdowały się dzwony: jeden z 1680 r. z napisem ruskim, drugi z 1715 r. z fundacji Jana Franciszka Konarskiego – cześnika kijowskiego, które obecnie przeniesiono na dzwonnicę nowego kościoła. Kiedy bowiem w 2012 r. konsekrowano nowy, murowany kościół, cerkiew została opuszczona i wciąż oczekuje na remont. Wewnątrz cerkwi znajduje się ikonostas, do którego ikony w 1894 r. namalował Zygmunt Bogdański, jest on jednak częściowo rozmontowany.

Powyżej cerkwi znajdują się dwa cmentarze greckokatolickie, na których zachowało się niewiele nagrobków. Całość otoczona jest starodrzewem.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...