Orli Kamień

Orli Kamień to zarówno nazwa skały, wieńczącej jeden z wierzchołków górującej nad Sanokiem Białej Góry jak i alternatywna nazwa samego wzniesienia, mierzącego 518 m wysokości  n.p.m. Zaliczane jest ono do Gór Słonnych, stanowiąc zarazem najbardziej na zachód wysunięty masyw w Górach Sanocko-Turczańskich. Sam szczyt ma postać grzbietu o długości ok. 5 km, ciągnącego się z północnego zachodu na południowy wschód. W partiach szczytowych znajduje się grupa ostańców skalnych, zwanych często „Orlimi Skałkami” lub też “Orlim Kamieniem” – stąd też pochodzi nazwa wniesienia. Są to kilkumetrowej wysokości ostańce piaskowcowe, które tworzą niezwykłe formy i kształty.

Praktycznie cały masyw jest porośnięty lasem, składającym się z różnych gatunków drzew, w wyższych partiach występuje buczyna karpacka, z dominacją buka i jodły. Wśród roślin runa można także odnaleźć sporo interesujących gatunków, od konwalijki dwulistnej po macierzankę wonną, zidentyfikowano też stanowisko rzadkiego gatunku storczyka, jakim jest podlegający ochronie ścisłej kruszczyk siny.

Na zachodnim ramieniu wzniesienia usytuowane jest grodzisko. Od zachodu opływa je San,  będący granicą z Pogórzem Dynowskim i Kotliną Jasielsko-Krośnieńską. Na wschodzie potok Olchowski oddziela wzniesienie od masywu Granickiej (575 m n.p.m.), natomiast od głównego grzbietu Gór Słonnych Orli Kamień (Białą Górę) odgranicza przełęcz oraz dolina, w której leży wieś Liszna.

Na Orli Kamień można dotrzeć szlakiem czerwonym z Sanoka, po drodze znajdując znakomity punkt widokowy na miasto, jak również ścieżką przyrodniczą z Sanoka, która pokrywa się ze szlakiem żółtym.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację