Rezerwat przyrody Dyrbek

49°30'56"N 22°25'13"E (49.515661, 22.420283)

Na południowo-wschodnim stoku “szybowcowej” góry Kamionka znajduje się rezerwat leśny Dyrbek, utworzony w 1996 r. i obejmujący swymi granicami 130,11 ha powierzchni na terenie Gmin Olszanica i Lesko. Nazwa pochodzi od jednego z licznych potoków, biorących swój początek na obszarze rezerwatu.

Głównym celem jego powołania jest ochrona naturalnych zbiorowisk buczyny karpackiej, rozłożonej tu na terenie niezwykle urozmaiconym krajobrazowo, poprzecinanym bogatą siecią potoków i strumieni. Zachował się tu starodrzew buka, jaworu i jodły, z pomnikowymi, liczącymi ponad 100 lat okazami. Obwody niektórych z nich sięgają 450 cm.

W runie występuje wiele cennych roślin m. in. wawrzynek wilczełyko, listera sercowata, żywokost sercowaty i kozłek bzowy. Do najcenniejszych gatunków zaliczyć należy umieszczonego na „Liście roślin zagrożonych w Polsce” – kruszczyka sinego oraz gatunki z rodziny storczykowatych, do których należą m. in. gnieźnik leśny, podkolan biały i kruszczyk szerokolistny. Rezerwat jest ostoją dla wielu gatunków ssaków, w tym największych drapieżników, z niedźwiedziem, rysiem  i wilkiem na czele oraz ptaków takich jak np.: orlika krzykliwego, puchacza, bociana czarnego i puszczyka uralskiego.

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...