Przełęcz Radoszycka

Przełęcz Radoszycka (zwana też Przełęczą Beskid nad Radoszycami)  jest od starożytności jednym z popularniejszych punktów przekraczania Karpat. Położona na wysokości 684 m n.p.m., w głównym grzbiecie wododziałowym Karpat, leżała na ważnym szlaku handlowym, który przecinał grzbiet Karpat z południa na północ Europy. Działało tu wspomniane przejście graniczne ze Słowacją, choć infrastruktura graniczna znajdowała się 3 km poniżej po stronie słowackiej, w wiosce Palota.

Na przełęczy stoi pochodzący z 1893 r. obelisk z herbem Królestwa Węgier, stanowiący niegdyś znak graniczny i potwierdzenie znaczenia handlowego tej drogi. Dziś przebiega tędy szlak graniczny koloru niebieskiego biegnący od Jasiela w kierunku Nowego Łupkowa, pokrywający się ze słowackim czerwonym szlakiem. Na przełęczy znajdują się również charakterystyczne żółto-czarne znaki szlaku „Dzielnego Wojaka Szwejka”.

Niespełna 2 km przed granicą, tuż przed prowadzącymi do niej serpentynami, znajduje się ujęte kamiennym obmurowaniem źródełko, nieco dalej zaś nowa kapliczka. Zastąpiła ona  poprzednią, zbudowaną jeszcze w XIX w., wg miejscowej opowieści jako wotum dziękczynne proboszcza z Komańczy. Wodę ze źródła uważa się w okolicy za cudowną.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację