Centrum Kultury Ekumenicznej w Myczkowcach

Centrum Kultury Ekumenicznej powstało na terenie ośrodka Caritas Diecezji Rzeszowskiej w Myczkowcach z inicjatywy dyrektora Ośrodka – ks. Bogdana Janika i zostało otwarte 16  października 2007 r., w 29 rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża. Miejsce to dedykowano bowiem papieżowi Janowi Pawłowi II jako wielkiemu krzewicielowi ekumenizmu.

Centrum zajmuje powierzchnię 0,8 ha, składa się na nie 140 makiet świątyń, w skali 1:25, usytuowanych na 10 usypanych specjalnie wzgórzach. Miniatury świątyń to zarówno najstarsze drewniane kościoły rzymskokatolickie, jak i cerkwie - prawosławne i greckokatolickie, z terenu południowo-wschodniej Polski, północno-wschodniej Słowacji i zachodniej Ukrainy. Odwzorowano zarówno świątynie istniejące, jak i te obiekty sakralne, które już nie istnieją.

Każde z 10 wzgórz poświęcone jest poszczególnym grupom etnograficznym z obszaru polsko-słowacko-ukraińskiego pogranicza, od Łemków i słowackich Rusnaków przez Pogórzan, Dolinian i Zamieszańców aż po Bojków. 

Makiety zostały wykonane przez zespół osób pod kierunkiem Janusza Kuliga, rzemieślnika z Chmielnika koło Rzeszowa, natomiast architekturę terenu przygotował Norbert Piekarski z Bliznego. Makiety otoczono miniaturową roślinnością, przypominającą tę, która znajduje się przy poszczególnych świątyniach, urządzono płynące strumyczki i wprowadzono warstwę muzyczną - zwiedzaniu towarzyszy muzyka cerkiewna i słowa Jana Pawła II.

Zasadniczym celem powstania Centrum było pokazanie różnorodności stylów bogatej sakralnej architektury drewnianej, właściwej poszczególnym grupom etnicznym na obszarze dzisiejszego pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego. Ale zarazem ma sprzyjać Centrum takiemu kształtowaniu współczesnych relacji między narodami i grupami etnograficznymi, by nie powtórzyła się bolesna historia regionu, napędzana wzajemnymi antagonizmami. Aby między sąsiednimi narodami zapanowała miłość - stąd i napis umieszczony nad bramą wejściową CKE -  „Ponad wszystkim niech będzie miłość”.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...