Rezerwat przyrody Chwaniów

49°31'59"N 22°33'54"E (49.533333, 22.565)

Rezerwat leśny „Chwaniów” powstał w 1996 r., znajduje się na terenie miejscowości Jureczkowa oraz Wojtkówka, w gminie Ustrzyki Dolne. Zajmuje powierzchnię 354,69 ha na gruntach Nadleśnictwa Bircza, a zlokalizowany jest na północno-wschodnich stokach pasma Chwaniowa, charakteryzujących się bogatą rzeźbą terenu, poprzecinanego dolinami potoków górskich, uchodzących z reguły do Wiaru.  

Celem utworzenia rezerwatu jest zachowanie wspaniale wykształconej reglowej buczyny karpackiej w podzespole wilgotnym z miesiącznicą trwałą, rzadkim w Polsce gatunkiem z rodziny kapustowatych, zapylanym przez motyle nocne.

W runie znajduje się także szereg gatunków roślin rzadkich i chronionych. Są tu m. in.: obrazki wschodnie, storczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, jastrzębiec sabaudzki i paprotnik. W rezerwacie znajdują się niezwykle cenne drzewostany, stuletnie a nawet starsze, przede wszystkim wiązy i jesiony. Rozległe kompleksy starych drzew sprzyjają osiedlaniu się licznych gatunków "puszczańskich" np.: puchacza, bociana czarnego, orlika krzykliwego, trzmielojada, a z ssaków: jelenia karpackiego oraz dużych drapieżników, w tym podobno niedźwiedzi.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...