Torfowisko wysokie w Wołosatem

49°04'46"N 22°39'35"E (49.079631, 22.659942)

Warto wiedzieć, że wędrując niebieskim szlakiem z Ustrzyk Górnych w kierunku Wołosatego napotkamy torfowisko wysokie. Torfowisko to zbiorowisko roślin bagiennych i błotnych, ukształtowane na specyficznym, trudno przepuszczalnym gruncie. Występują tam przede wszystkim mchy torfowce, które tworzą charakterystyczny układ kępek poprzedzielanych zagłębieniami, tzw. dolinkami. Obumarłe rośliny powoli zwęglają się w środowisku wodnym ubogim w tlen. Torfowiska wysokie są bardzo zakwaszone, ubogie w związki azotu i wapnia i przeważnie są zasilane przez wody opadowe.

Torfowisko w Wołosatym położone jest na wysokości ok. 680 m n.p.m, na żwirowo-gliniastej terasie Wołosatki, uformowanej w okresie plejstocenu i holocenu (zaczęło się tworzyć około 10 tys. lat temu). Od 1959 r., część torfowiska (2,04 ha) była chroniona jako rezerwat przyrody, natomiast całe torfowisko (4 ha) w 1991 r. weszło w skład Bieszczadzkiego Parku Narodowego. Teren torfowiska jest ogrodzony a tuż przy drodze postawiono tablicę informacyjną.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...