Hrabová Roztoka

Drewniana świątynia grekokatolicka we wsi Hrabová Roztoka została zbudowana w połowie XVIII wieku. Poświęcona jest jednemu z najwybitniejszych wschodnich świętych, Świętemu Bazylemu Wielkiemu. Budynek jest trójdzielny, trójprzestrzenny, ma dwie wieże i dwa krzyże. Konstrukcja świątyni jest wieńcowa, konstrukcja wieży kolumnowa. Interesujące w przypadku tej świątyni jest to, że zachował się pierwotny wygląd świątyni, ikonostasu i prestoła (ołtarz) pochodzące z czasów powstania świątyni. W roku 2003 ze świątyni skradziono pięć ikon. Pod wpływem nieodpowiedniego obchodzenia się z nimi zostały uszkodzone i trzeba było poddać je renowacji. Tymczasowo znajdują się poza świątynią. Część zewnętrzna została wyremontowana w roku 2000.

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...