Korejovce

Greckokatolicką cerkiew Ochrony Przenajświętszej Bogurodzicy wybudowano w roku 1764.
Jest to trójdzielna wieńcowa konstrukcja zwieńczona dachem gontowym z trzema wieżami. Świątynię wybudowano na kamiennych fundamentach.

Ikonostas z drugiej połowy XVIII wieku nie jest kompletny, zachowały się jedynie fragmenty,
np. obraz Bogurodzicy z drugiej połowy XVIII wieku. Carskie wrota, które są bogato rzeźbione ornamentyką roślinną i ozdobione malunkami z postaciami mędrców. Ikonostas w latach 1999 - 2002 został poddany całkowitej renowacji.

Przy świątyni znajduje się stojąca samodzielnie dzwonnica z roku 1949. W roku 2000 oba obiekty poddano restauracji.

Pobierz aplikację