Svidník, Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej

Muzeum Kultury Ukraińsko-Rusińskiej lub jak kto woli, Kultury Ukraińskiej, dokumentuje kulturalno-historyczny rozwój ludności ukraińsko-rusińskiej na Słowacji. Oprócz pierwszej części Człowiek i przyroda, gdzie przedstawiono karpacką faunę i florę, ekspozycja obejmuje rozwój człowieka od prehistorii przez okres feudalizmu, socjalizmu aż po współczesność.

W ekspozycji wyeksponowano unikatowe znaleziska archeologiczne - kieł i ząb mamuta z okolicy Svidníka. Następnie są tam kamienne siekiero-młoty, kamienne siekiery, naczynia zbliżone do amfor itp. z okresu prehistorii. Średniowieczne zabytki pisemne, jak również akty o powstaniu poszczególnych wsi, dokumenty o pozycji narodowościowej ludności z zachodniej Ukrainy. Odwiedzający może zobaczyć również przykłady materialnej i duchowej kultury Rusinów. Bardzo dobrze udokumentowane są literalne starania Rusinów-Ukraińców.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...