Svidník, muzeum wojenne

Centralna ekspozycja Wojskowego Muzeum Historycznego w Svidníku, z jednej strony dzięki interesującym panelom informacyjnym zawierającym ważne fakty z historii wojska na Słowacji i uzupełnionych o dokumentację fotograficzną z tego okresu oraz właściwym tekstem, wraz
z chronologią ważnych wydarzeń z danego okresu, a z drugiej strony dzięki trójwymiarowym eksponatom daje informacje o współczesnej historii wojska na Słowacji, przed wybuchem I Wojny Światowej aż do zakończenia II Wojny Światowej.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...