Wojskowe Muzeum na świeżym powietrzu w Dukli

Koło pomnika i muzeum w wieży widokowej przebiega czerwony szlak turystyczny.
Muzeum przypomina o trudnych walkach na Przełęczy Dukielskiej. Przez tę przełęcz przechodziła na Słowację pod koniec II Wojny Światowej armia wyzwoleńcza złożona z wojsk radzieckich i czechosłowackich. Na niewielkim terytorium spotkali się ze sobą oswobodziciele, którzy ostatecznie zwyciężyli: 150 000 żołnierzy radzieckich i 16 700 żołnierzy czechosłowackich, którzy zaatakowali z Polski. Przeciwko nim, na terytorium Słowacji stanęli okupanci: 100 000 żołnierzy niemieckich i węgierskich. W wyniku walk: wojska wyzwoleńcze poniosły straty 110 000 żołnierzy martwych i rannych, natomiast po stronie okupanta straty wyniosły: 52 000 martwych, rannych lub wziętych do niewoli.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...