Puszcza Stužicka (UNESCO)

Narodowy Rezerwat Przyrody Stužica (Puszcza Stužicka) rozciąga się w Parku Narodowym Połoniny w Bukowskich Wierchach na pograniczu Słowacji, Polski i Ukrainy oraz w głębokiej dolinie koło rzeki Stužica. Zajmuje powierzchnię ponad 761 ha, został założony w roku 1965. Ochrania przyrodniczy kompleks lasów bukowych i jodłowo-bukowych o charakterze puszczy ze strukturą lasu we wszystkich stadiach jego rozwoju. Szczególnym wzrostem i wiekiem cechuje się jodła, ale również buk i klon górski. Z leśnych typów biotopów wyraźnie dominują lasy bukowe oraz jodłowo-bukowe. W kamiennych jarach rośnie klon górski oraz wiąz górski. W puszczy mieszka wiele pierwotnie karpackich oraz kilka endemicznych gatunków roślin, grzybów
i zwierząt. Teren obejmuje dość dużą rozpiętość wysokości od 650 do 1 207 m n. p. m. Stužica należy do najbardziej znaczących chronionych obszarów na Słowacji. Teren ma również duże znaczenie międzynarodowe.

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...