Nižný Komárnik

Cerkiew pod wezwaniem Opieki Bogurodzicy w Nižnym Komárniku to drewniana świątynia greckokatolicka w miejscowości Nižný Komárnik. Wybudowano ją w roku 1938 niedaleko starszej świątyni, którą uszkodzono podczas I Wojny Światowej, a następnie wyburzono. Na terytorium Słowacji jest to jedyny kościół typu bojkowskiego. Świątynia składa się z prezbiterium, nawy i przedsionka. Każda część budynku ma wieżę z kopułką i krzyżem. Dach każdej części świątyni wykonany jest w formie ośmiokąta i pokryty drewnianym gontem. Przy wsi obok drogi do przejścia granicznego Dukla znajdują się pomniki walk o wyzwolenie ówczesnej Czechosłowacji: samolot bojowy i działo.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację