Raslavice

Wieś jest znana z wielu zabytków, jak np. Górny kasztel z XVII wieku, obecnie żeński klasztor Świętego Józefa. Następnie Dolny kasztel z XIX wieku. Synagoga żydowska z roku 1848, czy kościół Świętego Mikołaja, który wybudowano w latach 1732 – 1869. Odwiedzić można również nowszy kościół Narodzenia Najświętszej Marii Panny.

Najważniejszym zabytkiem jest jednak ewangelicki kościół Świętej Trójcy z XIII wieku. Jest to jedyny zachowany obiekt średniowieczny we wsi. Z okresu romańskiego zachowały się mury otaczające nawę, prezbiterium i wieżę do czwartego piętra, jak również łuk triumfalny. Z okresu barokowego zachowała się stiukowa dekoracja fasad.

Średniowieczne kościółki znajdziemy w okolicznych wioskach Osikov, Koprivnica i Tulčík.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...