Ruské

Ruské to opuszczona wieś, która została przesiedlona w roku 1980 z powodu budowy zapory Starina. Wieś nie została zatopiona, ale istniało ryzyko, że mieszkańcy wsi mogliby zanieczyścić wodę w zaporze, a więc wszystkich przesiedlono. Ze wsi zachował się cmentarz gminny, kaplica w miejscu wyburzonego kościoła z roku 1789, cmentarz wojskowy z pierwszej wojny światowej oraz trzy domy. Od końca byłej wsi do Przełęczy nad Roztokami Górnymi prowadzi zachowana droga kamienna z roku 1861 tj. Porta Rusica.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację