Mymoń

38-524 Mymoń
49°34'25"N 21°56'40"E

Mymoń to niewielka miejscowość położona w Gminie Besko, znana przede wszystkim z niesamowitego “Jaru Wisłoka”, jednego z najpiękniejszych przełomów rzecznych w polskich Karpatach. Wisłok płynie tu wąskim korytem, otoczonym urwistymi, wysokimi do 60 metrów fliszowymi zboczami, a do tego gwałtownie zmienia bieg, skręcając na niewielkiej, łatwej do obserwacji przestrzeni, niemal o 180o. Całość jest niesamowicie malownicza, a do tego zbocza “jaru” porasta interesująca botanicznie roślinność, w tym kilka gatunków chronionych.

Nieco dalej nad Wisłokiem, na północnym krańcu wsi, położone jest wzgórze 333, zwane “Zamczyskiem”, nie mniej z Mymoniem kojarzone. Na przełomie epok brązu i żelaza istniała tu osada kultury łużyckiej, a w stuleciach VIII-X słowiańskie grodzisko obronne. Z kolei w XIV lub XV w. stał tu niewielki zamek, którego pozostałości mocno zainteresowały swego czasu archeologów, jakkolwiek dziś są już one bardzo trudno czytelne w terenie.

Kolejną atrakcją Mymonia jest cmentarz wojenny z czasów I wojny światowej, który znajduje się nieco powyżej cmentarza parafialnego. Pochowano na nim około 180 niezidentyfikowanych żołnierzy różnej narodowości, poległych w walkach o przełamanie frontu podczas ofensywy gorlickiej 1915 r. Obecnie znajduje się tu 160 małych betonowych krzyży, które zastąpiły proste drewniane krzyże. Nad zbiorową kwaterą stoi wysoki metalowy krzyż z tablicą pamiątkową. Cała nekropolia jest ogrodzona metalowym płotem a przy wejściu ustawiono tablice poglądowe, na których umieszczony został opis "Operacji Gorlickiej", "Potyczki pod Beskiem – 9.05.1915 r." oraz historii samego cmentarza wojennego. Prowadzi do niego wytyczona ścieżka.

Miejsce znajduje się na szlakach

Pobierz aplikację