Wetlina Rawka - Przeł. Wyżniańska

distance (km) altitude m a.s.l.
Walking, green
13,0 km
5h 30min (5h w przeciwnym kierunku)
↗ 1 066 m
↘ 513 m
The beginning of the trail: Wetlina Rawka
End of the trail: Przeł. Wyżniańska

On the trail

Get the app