ścieżka przyrodniczo-kulturowa Świerzowa Ruska

distance (km) altitude m a.s.l.
Educational, red
3,29 km
1h 5min (1h w przeciwnym kierunku)
↗ 107 m
↘ 6 m
The beginning of the trail: Świątkowa Wielka, granica MPN
End of the trail: Majdan

Get the app