Kostol sv. Márie Magdalény v Dukle

Trakt Węgierski 18, 38-450 Dukla
49°33'21"N 21°40'58"E (49.556078, 21.68285)

Kostol svätej Márie Magdalény v Dukle je jedným z najcennejších poľských kostolov v rokokovom štýle. Kostol bol postavený ako gotický okolo roku 1461 s murovaným presbytériom a drevenou loďou. Keď ho v roku 1738 zachvátil požiar mesta, loď úplne zhorela a presbytérium sa stalo základom pre prestavbu chrámu.

Podujal sa na ňu majiteľ Dukly a veľkomoravský maršal Jozef Wandalin Mniszech, ten istý, ktorý daroval pozemok pre bernolákovský kláštor. Chrám získal barokovú podobu, avšak ďalší požiar a smrť Jozefa Wandalina v roku 1747 práce zastavili. V roku 1764 v prácach pokračoval Maršalov syn Jerzy August Mniszech, ktorého podporovala manželka Maria Amalia. Vtedy sa v interiéri kostola objavil rokokový dekor a zariadenie, ktoré sa zachovali dodnes. Vyznačujú sa jedinečnou umeleckou hodnotou, ktorú oceňujú odborníci aj návštevníci.

Hlavný oltár bol postavený v rokoch 1772-73 na základe projektu Piotra Polejowského, autora rekonštrukcie latinskej katedrály vo Ľvove. V jeho strede je vyobrazená svätá Mária Magdaléna, ktorú sprevádzajú sochy štyroch cností - viery, nádeje, lásky a pokánia. Pozornosť púta aj kazateľnica so sochami otcov kostola a bočné oltáre - pravý zobrazuje svätého Antona, ľavý videnie svätého Jána z Dukly.

A predovšetkým jedno z najvýznamnejších diel poľského rokoka - náhrobok Márie Amálie z Brühlu Mniszchovej, manželky Juraja Augusta Wandalina, ktorá zomrela vo veku iba 35 rokov, z bieleho a čierneho mramoru. Socha zobrazuje zosnulého v životnej veľkosti, v rafinovanom odeve, ležiaceho na sarkofágu, a spor o jej autora sa vedie už roky - medzi stúpencami Jána Obrockého a Franciszka Olędzkého, významných umelcov zo Ľvova.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...