Dukliansky priesmyk

Dukliansky priesmyk sa nachádza v centrálnej časti Nízkych Beskýd, medzi osadami Barwinek na poľskej strane a Vyšný Komárnik na slovenskej strane. Do roku 2007 tu bol 24-hodinový hraničný priechod. Nachádza sa v nadmorskej výške 500 m n. m. a je najnižšie položeným priesmykom na celom hlavnom hrebeni Karpát.

Preto niet divu, že od počiatku dejín bola kľúčovým bodom spájajúcim severnú a južnú stranu Karpát, cez ktorý viedla obchodná cesta, od začiatku 19. storočia bola spevnenou cestou. Cesta mala też  vojenský význam.

Odohrala sa tu najväčšia horská bitka druhej svetovej vojny, nazývaná Karpatsko-duklianska operácia, ktorú dokumentuje výstava v Duklianskom múzeu a pamätník v samotnom priesmyku na slovenskej strane hranice. Na slovenskom území v takzvanom Údolí smrti sa nachádzajú aj pomníky z tankov, ktoré vzbudzujú veľký záujem turistov a pripomínajú obrnenú bitku, ktorá sa tu odohrala.

Boje Karpatsko-duklianskej operácie trvali 3 jesenné mesiace roku 1944 a stáli životy asi 200-tisíc vojakov oboch bojujúcich strán - Nemcov a Maďarov, ktorí sa tu bránili, ako aj útočiacich sovietskych vojsk podporovaných Slovákmi. Ciele operácie sa nepodarilo dosiahnuť, čo malo za následok krach Slovenského povstania, ktorému mali sovietsko-československé jednotky pomôcť. Straty Sovietov sa odhadujú na 100 - 125 000 mŕtvych, ranených a nezvestných, Čechov a Slovákov na 6 000, Nemcov a Maďarov na približne 70 000.

Cez Dukliansky priesmyk vedie modrá hraničná trasa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu