Jaśliska

Jaśliska 171, 38-485 Jaśliska
49°26'28"N 21°48'08"E

Jaśliska, kedysi bohaté mesto, je dnes dedinou a sídlom obce, ktorá sa nachádza v Nízkych Beskydách na rieke Jasiołka. Už v roku 1366 Kazimír Veľký udelil osade mestské práva. Mesto ležalo na obchodnej ceste vedúcej do Uhorska a rýchlo sa rozvíjalo, čo pravdepodobne podnietilo przemyských biskupov, aby ho vyhlásili za majetok svojho biskupstva (1434).

Jaśliska ako centrum biskupského majetku získavala na význame a bohatstve, čo bolo podporené mnohými privilégiami vrátane práva na skladovanie vína. Podľa parlamentnej ústavy z roku 1506 mohli víno do kráľovstva dovážať len uhorskí obchodníci, ktorí ho potom mohli skladovať na určených miestach, medzi ktoré patrili aj Jaśliska a Dukla. Pravdepodobne práve týmto potrebám vďačí Jaśliska za svoje rozsiahle, krásne a nie veľmi známe renesančné pivnice.

Mesto, ktoré patrilo k majetkom przemyského biskupstva, bolo po stáročia latinským ostrovom v mori lemkovského gréckokatolíctva. Rímskemu chrámu sa vždy venovala náležitá pozornosť, čo možno vidieť aj dnes, keď stojíme na námestí a pozeráme na pôsobivú siluetu neskorobarokového Kostola svätej Kataríny z polovice 18. storočia.

Vojny v 17. storočí ukončili rozvoj mesta a to sa už nevrátilo k svojej bývalej sláve, navyše v 30. rokoch 20. storočia stratilo mestské práva. Dnes je to skôr ospalá dedina, ale s priestranným trhovým námestím. V mestečku sa zachovali pôvodné drevené stavby, ktoré boli zaradené na Cestu drevenej architektúry. Zachovala sa aj jedinečná atmosféra pripomínajúca filmy "magického realizmu". Niet divu, že sa Jaśliska stala dejiskom filmov "Jahodové víno" Dariusza Jabłońského a "Corpus Christi" Jana Komasy a že sa stala dôležitým, ak nie hlavným bodom Podkarpatskej filmovej cesty.

Stiahnuť aplikáciu