Synagóga v Lesku

Berka Joselewicza 16, 38-600 Lesko
49°28'13"N 22°19'51"E (49.4705, 22.330992)

Synagóga v Lesku je jedinečnou pamiatkou v regióne a jednou z najoriginálnejších v Poľsku. Postavena bola pravdepodobne v polovici 17. storočia, hoci prvá zmienka o ňej  pochádza z roku 1746.    Obranný charakter budovy nebol náhodný, pretože susedil s nábrežím mesta a posilňoval opevnenie.V 19. storočí bol prestavaný, vznikli nové štíty a interiér bol upravený. Zničena počas druhej svetovej vojny bola zrekonštruovana na kultúrne účely bez obnovy vnútorného vybavenia.

Dnes je to príklad manierizmu s bohatou architektúrou a orientálnou provenienciou, veľkolepá stavba - postavená tak, aby sa do nej zmestilo až 1 500 veriacich. Najcharakteristickejšími prvkami sú štíhla okrúhla veža a zaoblený štít s volútami, ktorého tvar kopíruje trojité zakončenie prístavby, v ktorej sa pôvodne nachádzala predsieň na prízemí a ženská sieň na poschodí. Priečelie je obohatené vázami a reliéfnymi tabuľami Mojžiša, pod ktorými bol umiestnený    pôsobivý   oculus, - menšie oculy sú umiestnené v troch štítoch prístavby. Na fasáde je aj nápis, ktorý v preklade znamená: "Aké je toto miesto plné hrôzy, ale je to dom Boží".

Vnútri sú plochy stien rozdelené profilovanými rímsami na tri podlažia. Medzi rímsami sú ploché polkruhové výklenky, do ktorých boli vpísané citáty z Tóry. Na východnej stene sa zachoval dekoratívny Aron ha-kodeš (oltárna skriňa) v podobe dvoch stĺpov zakončených trojuholníkovým vrcholom.

V súčasnosti sa v synagóge nachádza umelecká galéria Bieszczadského kultúrneho centra.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...