Židovský cintorín v Lesku

Słowackiego , 38-600 Lesko
49°28'13"N 22°20'00"E (49.470364, 22.333561)

Židovský cintorín v Lesku, malebne umiestnený na zalesnenom kopci východne od historického centra mesta, sa považuje za jednu z najcennejších nekropolí v Poľsku. Existoval už v prvej polovici 16. storočia. - Najstarší zaznamenaný pohreb tu pochádza z roku 1548 a pripomína Eliezera, syna Meszulama, ktorý zomrel 9. tišri 5309, t. j. 11. septembra 1548 roku.

Dnes sa rozprestiera na ploche viac ako 3 ha, kde sa zachovalo viac ako 2000 macevot, z ktorých asi 120 pochádza z druhej polovice 16. storočia a prvých desaťročí 17. storočia. Nachádzajú sa na svahu kopca a zreteľne sa líšia od mladších macev. Sú to obdĺžnikové dosky z miestneho pieskovca, zbavené ornamentov s výnimkou nápisov v jednoduchom archaickom písme. V mladšej, vyššej časti nájdeme náhrobky bohato zdobené symbolickými ornamentmi, ako sú koruny, zvitky Tóry, svietniky, vtáky, jelene, džbány, levy a iné. Väčšina z nich (približne 1400) pochádza z 19. storočia.

Počas druhej svetovej vojny bol cintorín miestom popravy židovských obyvateľov Leska, Nemci tu strieľali okrem iného starých a chorých ľudí, ktorí zostali v meste po likvidácii geta, a tiež ľudí, ktorí sa skrývali v okolitých lesoch. V roku 1996 bol na nekropole postavený obelisk pripomínajúci obete holokaustu.

Zelená trasa do Zwierzynia vedie około cintorina.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...