Prírodná rezervácia Prielom Sanu nad Grodziskiem

49°25'28"N 22°24'00"E (49.424639, 22.400167)

V blízkosti priehrady a elektrárne Zwierzyń sa nachádza prírodná rezervácia Przełom Sanu pod Grodziskiem. Vznikla v roku 2003 na ploche 100,24 ha v rámci troch obcí: Zwierzyń (obec Olszanica), Bereźnica Niżna (obec Solina) a Średnia Wieś (obec Lesko) v okrese Lesko.

V medziach rezervácie sa nachádza rozvodnený úsek Sanu spolu s vrchom Grodzisko, ktorý je pokrytý cennými lesnými komplexmi s množstvom chránených a vzácnych druhov rastlín v podraste. Rieka San sa v tomto mieste končí dlhým oblúkom od priehrady v Myczkowciach cez Zwierzyń a späť smerom k Myczkowciam.

Prevládajú tu zmiešané lesy so subkontinentálnymi dubovo-hrabovými a úrodnými karpatskými bučinami. Na severozápadných svahoch Grodziska sa nachádzajú veľmi vzácne lesné fragmenty s prevahou javora jaseňolistého, v ktorých rastie vzácny druh paprade s nedelenými listami – jazyk obyčajný.

Medzi podrastovými rastlinami sa vyskytujú vzácne a chránené rastliny, ako sú napr. širokolistá a modrohlavá črievičník papučkový, muchotrávka moldavská alebo lomikameň krainský. Zistilo sa tu viac ako 130 druhov vtákov, z ktorých väčšina je hniezdiaca. V oblasti rezervácie môžete okrem  iného pozorovať volavky sivé, rybáriky, kačice divé, kačice divé, ale aj bociany čierne a krúžiace orly krikľavé.

Pozdĺž východnej hranice rezervácie vedie zelená trasa medzi obcami Zwierzyń a Myczków.

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...