Lutowiska

, 38-713 Lutowiska
49°15'03"N 22°41'44"E (49.250886, 22.695797)

Lutowiska je rozľahlá dedina v okrese Bieszczady na trase Veľkého bieszczadského obchvatu. Názov pochádza z ukrajinského slova litowyszcze, čo znamená miesto, kde sa v lese pasie dobytok.

Obec vznikla koncom 16. storočia na pohraničí Sobieńsko-leského panstva, na valašskom práve, teda s prevahou rusínskeho obyvateľstva. V polovici 18. storočia tu ďalší majitelia - rodina Urbańských - založili mestečko Urbanice, ktoré malo konkurovať s Ustrzykam Dolným. Nový názov sa však neujal a mesto nedosiahlo veľký rozvoj, hoci Lutowiska bola dôležitou križovatkou obchodných ciest - jedna viedla zo Sanoku do Sedmohradska a druhá z Przemyśla do Užhorodu. Bola známa najmä obchodom s dobytkom a koňmi, na ktorý sa dnes odkazuje obľúbené podujatie pod holým nebom, Koňský jarmok.

Ako typické galícijské mesto bolo obývané Rusínmi, Poliakmi a Židmi,  Židia mali veľkú prevahu. Lutowiska - preto sa nazýva miestom "troch kultúr". Spoznať ich môžete vďaka rovnomennej historicko-prírodovednej trase, na ktorej nájdete okrem iného rímskokatolícky kostol svätého biskupa Stanislava zo začiatku 20. storočia, pravoslávny cintorín a pravoslávny cintorín neexistujúceho chrámu svätého Michala Archanjela, ktorý navrhol Vasiľ Nahirny a bol vysvätený v roku 1903, ako aj ruiny synagógy a historický židovský cintorín, na ktorom bolo identifikovaných približne 1000 macev. Novogotický kostol bol tiež blízko zničenia, keď sa po druhej svetovej vojne Lutowiska stali súčasťou ZSSR a boli premenované na Ševčenkovo. V tom čase sa z chrámu stala stajňa. Po návrate Lutowiska do Poľska bol obnovený. Za zmienku stojí, že materiál z kostola bol použitý na stavbu kostola v Dwerniku a jeho miniatúru dnes môžeme vidieť na cintoríne v blízkosti chrámu.

V súčasnosti je Lutowiska sídlom najemnej  osídlenej obce v Poľsku; počet obyvateľov na km2 tu nedosahuje ani päť. Osemdesiatdva percent jej územia pokrývajú lesy a 78 % Bieszczadského národného parku sa nachádza na území obce.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...