Bieščadský národný park

Bieščadský Národný park  bol založený v roku 1973 a v súčasnosti má rozlohu 29 202 ha. Je to tretí najväčší národný park v Poľsku a najväčší v horách. Jej sídlo sa nachádza v Ustrzykach Górnych a jeho  symbolom je rys. 

Úlohou parku je chrániť najvyššie časti Východných Karpát, ktoré sa nachádzajú na poľskej strane hranice, t. j. vo veľkej miere pohorie Bieszczady, ale aj horské doliny, ktoré boli pred rokom 1944 intenzívne osídlené. Ich obyvatelia hospodársky využívali vysokohorské lúky subalpínskeho charakteru.

Takmer 80 % územia parku pokrývajú prirodzené listnaté a zmiešané lesy s prevahou karpatského buka. Približne 15 % z nich sa považuje za pralesné porasty, najmä na svahoch Smereka a Malej a Veľkej Rawky. Na území BNP bolo zistených takmer 780 druhov cievnatých rastlín, z toho asi 30 východokarpatských druhov a 7 endemických druhov, ktoré sa vyskytujú len vo Východných Karpatoch. Unikátom v celoštátnom meradle je aj lesné poschodie, ktoré zaberá plochu približne 1800 ha, z čoho takmer 90 % je pod prísnou ochranou.

Čo sa týka fauny, na území parku sa môžeme stretnúť so všetkými domácimi druhmi veľkých dravých cicavcov, ako sú medveď, vlk, rys, mačka divá a bylinožravce - napríklad zubor európsky a jeleň karpatský. Zoznam hniezdiacich vtákov zahŕňa viac ako 140 druhov vrátane orla skalného a orla krikľavého a mimoriadne vzácnych druhov ďatľov - ďatľa bielochrbtého a ďatľa trojprstého.

Bieščadský Národný park je otvorený pre návštevníkov, je tu množstvo turistických trás a náučných chodníkov. V Ustrzykach Dolnych sa nachádza Vedecko-didaktické centrum a Prírodovedné múzeum, v Lutowiskách zasa Turistické informačné a vzdelávacie centrum.

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...