Zvýšené rašelinisko vo Wolosatom

49°04'46"N 22°39'35"E (49.079631, 22.659942)

Je dobré vedieť, že pri túre po modrej značke z Ustrzyk Górnych smerom na Wołosate narazíte na rašelinisko. Rašelinisko je spoločenstvo močiarnych a bahenných rastlín, ktoré vzniklo na špecifickom, málo priepustnom podloží. Nachádzajú sa tu najmä rašelinové machy, ktoré vytvárajú charakteristický systém zhlukov, ktorým predchádzajú priehlbiny, tzv. doliny. Odumreté rastliny sa vo vodnom prostredí chudobnom na kyslík pomaly karbonizujú. Vysoké rašeliniská sú veľmi kyslé, chudobné na zlúčeniny dusíka a vápnika a zvyčajne sú napájané dažďovou vodou.

Wołosatské rašelinisko sa nachádza v nadmorskej výške približne 680 m n. m. na štrkovo-ílovitej terase rieky Wołosatka, ktorá vznikla v období pleistocénu a holocénu (začala sa formovať približne pred 10 tisíc rokmi). Od roku 1959 je časť rašeliniska (2,04 ha) chránená ako prírodná rezervácia a celé rašelinisko (4 ha) sa v roku 1991 stalo súčasťou Bieszczadského národného parku. Areál rašeliniska je oplotený a pri ceste je umiestnená informačná tabuľa.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...