Krásny Brod (ruiny kláštora)

Neďaleko obce sa nachádzajú ruiny Monastiera (kláštora) Zostúpenia Svätého Ducha zo 14. storočia. Neďaleko od ruín pôvodného monastiera bol vybudovaný nový baziliánsky monastier a chrám, kde je umiestnená aj zázračná ikona krásnobrodskej Bohorodičky. V blízkosti zrúcaniny monastiera, 50 metrov východne od kaplnky, je vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý v minulosti mal pôdorys štvorca v strede s latinským krížom. Na vojenskom pohrebisku je pochovaných približne 1 006 neznámych vojakov Rakusko-Uhorskej armády a Cárskej ruskej armády.

Ruiny kláštora sa nachádzajú približne dva kilometre južne od obce Krásny Brod. Je potrebné ísť cestou (číslo 559) smerom na Humenné. V smere na Humenné sa zrúcanina nachádza po ľavej strane a je obklopená stromami. Pred ňou, taktiež po ľavej strane je vidieť nový kláštor. Cez obec prechádza zelená cyklo značka, ktorá vedie z mesta Humenné do mestečka Medzilaborce.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...