Humenné, skanzen

Expozícia ľudovej architektúry a bývania má približne 15 väčších budov a exponátov. Nájdete tam napríklad drevený kostolík z Novej Sedlice. Nad vstupom do kostola je na drevenom tráme vyrytý dátum jeho postavenia, rok 1764. Ďalej sú to vodný mlyn z Vyšnej Jablonky, či obytný hospodársky dom, ktorý pochádza z Kalnej Roztoky a do areálu skanzenu bol presťahovaný v roku 1976 a mnohé iné domy, aj sýpky. Všetky tieto budovy boli rozobraté na svojich pôvodných miestach, prenesené a znovu postavené. Nejedná sa o repliky, ale naozaj o pôvodné, originálne stavby.

Skanzen sa nachádza pri kaštieli. Je potrebné sa dostať k severnému koncu námestia Slobody. Najbližšie je možné parkovať na koncoch ciest Gorkého a Mierové, ktoré končia pri námestí Slobody. Kaštieľ je zo severného okraja námestia ľahko viditeľný. Nepôjdeme priamo do kaštieľa, ale obídeme ho sprava. Po približne 80-tich metrov prídeme k vstupu do skanzenu.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu