Lupkovský priesmyk (SK - PL hranica)

Pre potreby uľahčenia dostupnosti Haliče (Poľsko) sa Rakúsko-Uhorsko rozhodlo vybudovať železničnú trasu medzi Trebišovom a Haličom. Karpatský hrebeň trať prekonávala údolím Vydranky a popod Lupkovský priesmyk do osady Stary Łupków v Haliči. Veľké prevýšenie si vyžadovalo budovať trať s výrazným stúpaním po úbočí vrchov a najvyššiu časť hrebeňa prekonáva 461 metrov dlhým tunelom. Pôvodne mal mať až 750 metrov a 20 m hlboké zárezy. V rokoch 1882 – 1920 bola celá trať dvojkoľajná. Po vzniku samostatnej Poľskej a Československej republiky sa doprava zo severojužného smeru zmenila na východozápadný a trať už nebola využívaná. Tunel bol poškodzovaný počas I. svetovej vojny aj II. svetovej vojny. Dnes je tunel obnovený a trať je pripravená pre turistov.

Prístup k priesmyku zo Slovenskej strany je možný po zelenom značenom turistickom chodníku z obce Palota.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu

msg_site_uses_cookies
Więcej na ten temat...