Jedlinka

V strede obce sa nachádza národná kultúrna pamiatka – gréckokatolícky drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky. Kostol pochádza z roku 1763. Je to typický lemkovský variant trojdielnych a trojvežových zrubových chrámov rusínsko-ukrajinského regiónu. Interiérová výzdoba pochádza zo 17. a 18. storočia. Nachádza sa tu najvzácnejší a najkompletnejší rokokový ikonostas na Slovensku s oltárom Narodenia Panny Márie z roku 1780. Nad ikonou Krista Veľkňaza je vyobrazený symbol „Božie oko“, ktorý sa v drevených chrámoch vyskytuje len zriedkavo.

Menšia obec nachádzajúca sa v okrese Bardejov. Nachádza sa 500 metrov od cesty z Bardejova (alebo Zborova) smerom k hraničnému prechodu Nižná Polianka [SK] / Ożenna [PL]. Cesta má číslo 77. Kostolík sa nachádza na pravej strane, je pri ňom aj menšie parkovisko. Oproti parkoviska, vľavo od cesty, je nový kostol. Ten na prvý pohľad však vyzerá skôr ako kaplnka.

Stiahnuť aplikáciu