Kapišová

„Údolie smrti“ je označenie územia v údolí potoka Kapišovka. V tomto priestore sa v čase druhej svetovej vojny, v období od 21. do 27. októbra 1944 odohrali ťažké boje, ktoré boli súčasťou karpatsko–duklianskej operácie. Boje priamo zasiahli obce: Dlhoňa, Dobroslava, Havranec, Kapišová, Kružlová, Nižná Pisaná, Svidnička, Vápeník a Vyšná Pisaná, ktoré všetky patria do „Údolia smrti“. V údolí riečky Kapišovka, počas týchto bojov, na obidvoch stranách padlo až 11 000 vojakov. Medzi Nižnou Pisanou a Kapišovou, zničené tanky T–34, zostali ponechané na miestach, kde ich zasiahli nepriateľské protitankové zbrane.

Z cesty číslo 21, zo Svidníka k Dukle cez hraničný priechod Vyšný Komárnik [SK] / Barwinek [PL] sa za Svidníkom odbočuje na obec Kapišová. Táto obec leží približne 2,5 km od cesty číslo 21. Cez obec Kapišová prechádza červeno značený turistický chodník, ktorý pokračuje do Duklianskeho priesmyku (štyri hodiny a 15 minút pešo).

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu