Mymoń

38-524 Mymoń
49°34'25"N 21°56'40"E

Mymoń je malá dedinka v obci Besko, známa predovšetkým vďaka úžasnému „Jaru Wisłok”, jednej z najkrajších riečnych roklín v poľských Karpatoch. Wisłok tu tečie v úzkom koryte, obklopenom strmými, 60 metrov vysokými flyšovými svahmi, a prudko mení svoj tok, pričom sa na malom, ľahko pozorovateľnom priestore otáča takmer o 180°. Celá oblasť je neuveriteľne malebná a svahy "rokliny" sú porastené botanicky zaujímavými rastlinami vrátane niekoľkých chránených druhov.

O niečo ďalej na Wisłoku, na severnom konci obce, sa nachádza kopec 333, nazývaný „Hrad”, ktorý je nemenej spojený s Mymońom. Na prelome doby bronzovej a železnej tu existovalo sídlisko lužickej kultúry a v storočiach VIII-X slovanské opevnené sídlisko. V 14. alebo 15. storočí tu zasa stál malý hrad, ktorého pozostatky vzbudili záujem archeológov, hoci dnes sú už v teréne veľmi ťažko čitateľné.

Ďalšou zaujímavosťou Mymonie je vojnový cintorín z prvej svetovej vojny, ktorý sa nachádza kúsok nad farským cintorínom. Pochovaných tu bolo asi 180 neidentifikovaných vojakov rôznych národností, ktorí zahynuli v bojoch o prelomenie frontu počas gorlickej ofenzívy v roku 1915. V súčasnosti sa tu nachádza 160 malých betónových krížov, ktoré nahradili  jednouche  drevene  kríže.  Nad masovým hrobom sa nachádza vysoký kovový kríž s pamätnou tabuľou. Celé pohrebisko je oplotené kovovým plotom a pri vstupe sú umiestnené tabule s popisom "Gorlickej operácie", "Bitky pri Besku - 9.5.1915" a histórie samotného vojnového cintorína. Vedie k nemu vyznačená cesta.

Miesto sa nachádza na chodníkoch

Stiahnuť aplikáciu