Dział - Bircza

vzdialenosť (km) nadmorská výška m n. m.
Chodník, červená
25,1 km
7h 45min (8h w przeciwnym kierunku)
↗ 513 m
↘ 664 m
Začiatok trasy: Dział
Koniec trasy: Bircza

Stiahnuť aplikáciu